Porin Palloilijat

YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Julkaistu: 19.01.2018 - 07:12

Porin Palloilijat ry:n YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS JÄRJEStetään SUNNUNTAINA 28.1.2018 klo 14:30 Karhuhallin koulutustilassa, Porissa. 

Porin Palloilijat ry:n johtokunta on katsonut tarpeelliseksi järjestää ylimääräisen kokouksen. Kokous on kutsuttu koolle, jotta saadaan käsiteltyä syyskokouksessa käsittelemättä jääneet asiat.

Ylimääräisen kokouksen esityslista:

1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle

a. puheenjohtaja
b. sihteeri
c. kaksi pöytäkirjantarkastajaa
d. ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
6. Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja
7. Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
9. Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat ylimääräisen kokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä puheenjohtajalle esitys viimeistään päivää ennen kokousta.

19.1.2018 Porissa
Porin Palloilijat Ry:n johtokunta

Tervetuloa!

Sivuston toteutus | Kukumo Creative